OZNÁMENIE

Vyhlasujeme výberové konanie na dodávateľa stavebných prác spojených s rekonštrukciu výrobnej haly v Partizánskom. Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 038/7493153 alebo emailom na vipo@vipo.sk