Logo operačného programu

Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Miesto realizácie projektu:
VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko

Názov projektu:
25110120266 Zlepšenie pozície a konkurenčnej schopnosti VIPO a.s. na medzinárodných trhoch

Aktivity projektu:

 • účasť na výstave „Tire Technology Expo India“
 • realizácia obchodnej misie do Argentíny a Brazílie
 • realizácia obchodnej misie do Číny
 • realizácia obchodnej misie do Nemecka
 • realizácia obchodnej misie na Ukrajinu
 • realizácia obchodnej misie do Ruska
 • realizácia obchodnej misie do Bieloruska

  Prijímateľ:
  VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

  Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:
  september 2009 – august 2011

  Riadiaci orgán:
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  www.economy.gov.sk
  Operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“
  www.opkahr.sk

  Výška poskytovaného príspevku:
  20 019,06 EUR