Logo Európskej únie Logo operačného programu

Logo operačného programu

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Operačný program:
Výskum a vývoj

Miesto realizácie projektu:
1. VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko
2. VEGUM, a.s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko

Názov projektu:
26220220173 Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle

Cieľ projektu:
Zvýšiť konkurencieschopnosť žiadateľa a partnera č.1 získaním poznatkov nutných na inováciu ich produktov v spolupráci s inštitúciami akademického výskumu

 • Získanie poznatkov z oblasti aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov v gumárenskom priemysle
 • Získanie poznatkov aplikovaného výskumu z oblasti riadenia procesov miešania a vytlačovania elastomérnych zmesí vo väzbe na parametre procesu resp. produktu s cieľom navrhnúť optimalizovaný komplexný systém riadenia týchto procesov

  Prijímateľ:
  VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

  Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu:
  júl 2012 – december 2014

  Riadiaci orgán:
  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
  www.minedu.sk
  Operačný program „Výskum a vývoj“
  www.asfeu.sk

  Výška poskytovaného príspevku:
  1 381 533,19 EUR