Certifikáty

Kvalita a environment

Od roku 2001 je VIPO, a.s. držitelom certifikátov systému riadenia kvality a environmentálneho manažérskeho systému podla noriem STN EN ISO 9001:2001 a 14001:1998
Certifikát systému manažérstva kvality Certifikát systému environmentálneho manažérstva
STN EN ISO 9001:2009 STN EN ISO 14 001:2005

Výskum a vývoj

VIPO, a.s. je nositeľom a osvedčenia Ministerstva hospodárstva SR o vykonaní periodického hodnotenia organizácií a pracovísk výskumu a vývoja.

Osvedčenie o spôsobilosti