Vipo, a.s.:
 • Tradícia v aplikovanom výskume od roku 1974
 • Integrácia výskumno-vývojových aktivít s výrobou a obchodom
 • Oblasti pôsobenia:
  • stroje a zariadenia pre prípravu polotovarov automobilových plášťov
  • stroje a zariadenia pre uhlikársky priemysel
  • stroje a zariadenia pre automotive priemysel
  • gumárenská chémia
  • priemyselné lepidlá
Naša vízia:
Etablovať sa ako zákaznícky orientovaný, technicky zdatný a flexibilný výskumno-inžiniersky, výrobný a podnikateľský subjekt integrujúci výskumno-vývojové aktivity s výrobou a obchodom, ktorý neustále zdokonaľuje a inovuje svoje technické riešenia a výrobky

Naše motto:
Trvalý rozvoj v transformujúcom a globalizujúcom sa svete

Naša zásada:
Pri svojich aktivitách prísne dbať na dodržiavanie zákonov a všeobecne uznávaných dobrých zvyklostí vo vzťahoch k obchodným partnerom, akcionárom i zamestnancom